Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

viveremomento
13:19
viveremomento
13:18
6118 6a44
Reposted fromnexxt nexxt viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
viveremomento
13:17
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viacytaty cytaty
viveremomento
13:17
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 07 2014

13:16
9678 e3b4 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaselfharm selfharm

March 04 2014

viveremomento
15:40
7400 cafe

February 10 2014

viveremomento
15:14
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
viveremomento
15:13
3765 9ab6
viveremomento
15:13
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
viveremomento
15:13
viveremomento
15:12
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
viveremomento
15:12
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
viveremomento
15:12
A wszystko co piękne, jest cholernie ulotne.
15:12
viveremomento
15:12
viveremomento
15:11

February 05 2014

17:12
0755 018a 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
17:10
4783 08a2 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
17:09
9165 4aac 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaselfharm selfharm
16:44
6964 aa0a
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl